I Kongres Nauk Sądowych, 27.11.2010

W imieniu Komitetu Organizacyjnego IKNS informuję, że Kongres odbędzie się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, początek o godzinie 9:30. Celem IKNS jest:

  • Poprawa jakości,
  • Efektywności i sprawności opiniodawstwa dla celów sądowych w Polsce,
  • Poprawa statusu i wizerunku biegłego,
  • Integracja stowarzyszeń i biegłych różnych dyscyplin,
  • Powołanie federacji stowarzyszeń biegłych i rzeczoznawców,
  • Problem VAT dla biegłych,
  • Wydawanie biuletynu rozsyłanego przez internet.

W Kongresie uczestniczyć będzie Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Wiceprezes Krajowej Rady Sądownictwa Roman Kęska, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Katarzyna Chałasińska – Macukow, Prezes Stowarzyszenia Sędziów IUSTITIA Maciej Strączyński oraz 1037 biegłych i rzeczoznawców z  wszystkich specjalności. Największa grupa to lekarze, nadto specjaliści od ruchu drogowego, techniki motoryzacyjnej, psycholodzy, kryminalistycy, rzeczoznawcy majątkowi, biegli z zakresu budownictwa, bhp itd. W załączeniu przesyłamy pismo skierowane do Ministra Sprawiedliwości, które zawiera szereg propozycji i postulatów.

Kongres jest bezprecedensowym, wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ odbywa się po raz pierwszy. Biegli i rzeczoznawcy planują powołać stowarzyszenie o nazwie Związek Organizacji Eksperckich, oraz Stowarzyszenie Biegłych. Hasłem Kongresu jest również: „Więcej pragmatyzmu w wymiarze sprawiedliwości”. W tym celu proponuje się aby funkcjonowało nie tylko: e-państwo, e-sąd, ale również e-biegły. Dzięki temu część materiałów biegli mogliby otrzymywać w wersji elektronicznej (w tym wezwania na rozprawę, postanowienia o powołaniu biegłego, oraz fragmenty np. aktu oskarżenia itd.). Nadto wydzielenie w aktach sądowych części korespondencyjnej „ pocztowej”, która nie byłaby wysyłana do biegłych, oraz część merytoryczną. Te i inne wnioski znajdują się w załączonym piśmie do Ministra Sprawiedliwości. Problemy funkcjonowania biegłych w Polsce zostały zebrane przy pomocy ankiet, z których wnioski są dostępne na stronie internetowej Kongresu: www.1kns.pl

Na Kongresie biegli z Litwy i Słowacji poinformują o statusie biegłego w tych krajach, opracowanych tam ustawach dotyczących biegłych. Jak wiadomo w Polsce od wielu lat trwają prace nad stworzeniem takiej ustawy. Istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy z: Naczelnym Psychiatrą Sądowym Litwy – dr  Konstantinas  Daškevičius i Przewodniczącym Słowackiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej – dr Svetozar Droba na temat statusu biegłych w tych krajach. Z osobami tymi można skontaktować się w dniu 26.11.2010 od godziny 14:00 w hotelu Campanile ul. Towarowa 2, lub przed Kongresem w dniu 27.11.2010.

W załączeniu przesyłamy: program IKNS, projekt uchwały zjazdu, oraz wspomniany list do Ministra Sprawiedliwości.

Bardzo prosimy o zainteresowanie się tą niezwykle ważną tematyką. Chcemy poprawić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, co zależne jest między innymi od jakości i sprawności pracy biegłych i rzeczoznawców.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IKNS

Dr med. Jerzy Pobocha