ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo
W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam Paostwa do wzięcia udziału w I Kongresie Nauk Sądowych, który odbędzie się 27 listopada 2010r. w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
Poniżej przedstawiamy ogólny program Kongresu. Rozszerzona wersja programu znajduje się na stronie Kongresu www.1kns.pl. Szczegółowy program otrzymają Paostwo wraz z materiałami przy rejestracji.
Program:
8:30 – 9:30 Rejestracja uczestników
9:30 – 10:00 Otwarcie I Kongresu Nauk Sądowych
10:00 – 12:00 Obrady Główne w Auditorium Maximum
Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 15:00 Obrady w Auditorium Maximum
15:00 – 16:00 Przerwa obiadowa
16:00 – 18:00 Obrady w trzech sekcjach
Sekcja A – Aula A
Biegli z zakresu: medycyny, psychologii, pedagogiki
Sekcja B – Aula B
Biegli z zakresu: informatyki, elektroniki, finansów, rachunkowości, kryminalistyki
Sekcja C – Auditorium Maximum
Biegli z zakresu: budownictwa, nieruchomości, przedsiębiorstw, techniki samochodowej, rolnictwa, pożarnictwa, bhp, pozostałe specjalności
Wszyscy uczestnicy przy rejestracji zostaną zakwalifikowani do odpowiedniej sekcji zgodnie ze swoją specjalnością podaną na karcie zgłoszenia.
Informujemy, że nie istnieje możliwośd zaparkowania samochodu na całej długości ul. Krakowskie Przedmieście. W związku z tym proponujemy, aby skorzystali Paostwo z dużego parkingu, który znajduje się przy Pałacu Kultury i Nauki.
Z poważaniem
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
Dr med. Jerzy Pobocha