Pan/Pani biegły(a)/rzeczoznawca

W imieniu Komitetu Organizacyjnego uprzejmie proszę o zapoznanie się z następującymi materiałami:

  1. Praca dr Beaty Będzik nt. Kapitału społecznego
  2. Propozycja Statutu Federacji Towarzystw i Stowarzyszeń Biegłych Sądowych i Rzeczoznawców

Informuję, że do dnia dzisiejszego zgłosiło się na Kongres 970 osób.

Finalizujemy w tej chwili układanie programu Kongresu. Uprzejmie proszę o nadesłanie na adres e-mailowy Komitetu Organizacyjnego: sekretariat@1kns.pl : referatu, opinii, wniosków lub innych materiałów, które w całości zamieścimy w materiałach IKNS.

Prosimy o przeanalizowanie przesłanej propozycji statutu Federacji towarzystw i zajęcie stanowiska w tej sprawie na załączonej ankiecie.

Jednocześnie informuję, że powołanie Federacji nie spowoduje ograniczenia możliwości działalności poszczególnych towarzystw i stowarzyszeń. Nigdy nie planowaliśmy i nie planujemy powoływania jakiejś „centralnej komisji egzaminacyjnej”, wręcz przeciwnie uważamy, że szkoleniem i egzaminowaniem biegłych i rzeczoznawców powinny się zajmować, tak jak dotąd, poszczególne towarzystwa specjalistyczne. Uważamy również, że aktualny tryb wpisywania na listę biegłych przez prezesów sądów okręgowych powinien być utrzymany, z zastrzeżeniem, iż powinien on być poprzedzony uzyskaniem przez takiego kandydata odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie swojej specjalności i wykazania się znajomością przepisów prawnych dotyczących biegłych i rzeczoznawców.

Zwracam uwagę, że celem I KNS i dalszych działań ewentualnie powołanej federacji jest poprawa statusu biegłego w Polsce, po to, aby dorównać standardom w tym zakresie, jakie obowiązują w innych krajach, utrzymywania stałego forum internetowego do wymiany opinii przez każdego biegłego, a nie tylko z okazji zebrań czy konferencji odbywających się raz na kilka lat. Jak wiadomo w innych krajach istnieją tego typu federacje. Natomiast niechętna postawa poprzedniego ministra sprawiedliwości do wszelkich korporacji, nie powinna paraliżować naszych działań w realizacji tak słusznej idei w zakresie kapitału społecznego. Dlatego w załączeniu przesyłamy pracę  na ten temat. Wynika z niej, że Polacy najmniej z wszystkich narodów europejskich mają tendencje do zrzeszania się i wykazują największą podejrzliwość. Musimy to dla naszego dobra zmienić. Liczą się tylko silne organizacje. Zasada „ dziel i rządź” obowiązuje nadal.

Zadaniem kongresu jest wprowadzenie do wymiaru sprawiedliwości więcej pragmatyzmu polegającego na takich działaniach jak:

  • e-biegły, korespondencja z biegłymi, materiały z akt sprawy są przekazywane elektronicznie,
  • upowszechnienie przesłuchiwania biegłych drogą telekonferencji (w Szczecinie stosujemy to od 6 lat),
  • akta sprawy są podzielone na część merytoryczną i część „pocztową”,
  • biegli posiadają legitymacje ze zdjęciem,
  • biegli opłacani są za cały stracony czas związany z dojazdem do sądu, a nie tylko za pobyt w sądzie.

Uprzejmie proszę o rozszerzenie listy tych propozycji, które jak ustaliłem z prezesem Stowarzyszenia Sędziów IUSTITIA Maciejem Strączyńskim, są zbieżne z pragmatycznym podejściem do poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Jeszcze raz uprzejmie proszę o pilne zajęcie stanowiska w wyżej wymienionych kwestiach.

Niniejsze pismo, praca na temat kapitału społecznego, anonimowa ankieta znajdują się również na naszej stronie internetowej www.1kns.pl .

Łącze pozdrowienia
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
Dr med. Jerzy Pobocha

www.1kns.pl

www.ptps.com.pl