Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie objęcia honorowym patronatem I KNS