Drodzy uczestnicy I Kongresu Nauk Sądowych,

W imieniu Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego oraz Stowarzyszeń uczestniczących w Kongresie, składamy najserdeczniejsze podziękowania za udział w tym historycznym spotkaniu. Zdajemy sobie sprawę, że jest to początek drogi do uzyskania poprawy statusu, w tym i prestiżu, polskich ekspertów. Zadanie to wykonamy tylko wtedy, kiedy uda nam się zjednoczyć i uzgodnić swoje postulaty. Pierwszy krok został już wykonany.
Zachęcamy w dalszym ciągu do wypowiedzi na forum internetowym, daje to możliwość dyskusji, na którą nie było niestety czasu podczas IKNS. Zgłaszane tam problemy będziemy systematycznie przekazywać do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Infrastruktury, Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady Sądownictwa, Stowarzyszenia Sędziów IUSTITIA, a w szczególności do mediów.
Prosimy tez o poinformowanie o przebiegu Kongresu tych ekspertów, którzy nie mogli z nami się spotkać. Prosimy też o propozycje: w jakim czasie i na jaki temat powinien odbyć się II Kongres Nauk Sądowych. Jesteśmy znaczącą ilościowo i jakościowo grupą, ale warunkiem poprawy naszego statusu jest celowe i przemyślane działanie, bo w „ jedności siła ”. Musimy przezwyciężyć wady Polaków, polegające między innymi na niechęci do zrzeszania się i nadmiernej podejrzliwości. Zachęcamy do zapoznania się z referatem – prezentacją profesora Janusza Czapińskiego nt.: „Czego Polsce i Polakom brakuje, aby przyszłość była równie pomyślna? ”.
Z okazji Świąt i Nowego Roku wszystkim biegłym, rzeczoznawcom, ekspertom składamy jak najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne, wszelkiej pomyślności i spełnienia wszystkich planów i marzeń.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IKNS
Dr med. Jerzy Pobocha