Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o biegłych sądowych. 
Szczegóły w załączniku.
Uregulowania statusu biegłych sądowych, 18.03.2014