1. prof. dr hab. med. Jarosław Berent – W-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
  Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 2. dr hab. med. Dionizy Bilski
  Redaktor  pisma: Orzecznictwo Lekarskie – organu Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego
 3. Włodzimierz Caban
  Polska Izba Rzeczników Patentowych
 4. mgr Marek Chromik
  Instytut Informatyki Śledczej
 5. mgr Leszek Cieciura – W-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
  Stowarzyszenie Geodetów Polskich
 6. dr med. Wiesław Czernikiewicz
  Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
 7. prof. dr hab. praw Piotr Girdwoyń – W-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
  Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
 8. dr praw Mieczysław GocW-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
  Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
 9. dr inż. Sławomir GołębiowskiW-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
  Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
 10. prof. dr nauk tech. Wiesław GraszkiewiczW-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
  Instytut Pojazdów, Politechnika Warszawska
 11. dr Maria Grčar
  Stowarzyszenie Psychologów Sądowych
 12. dr med. Danuta Hajdukiewicz
  Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 13. doc. dr hab. med. Janusz Heitzman
  Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 14. doc. dr hab. med. Stanisław Ilnicki
  Klinika Psychiatryczna i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
 15. dr nauk technicznych Janusz Janua
  Politechnika Warszawska
 16. mgr inż. Marek Jarczewski
  Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
 17. dr med. Agnieszka Jurczyk
  Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 18. mgr Włodzimierz Kędziora – W-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
  Stowarzyszenie Geodetów Polskich
 19. mgr Adam Kęsik – W-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 20. prof. dr hab. med. Józef Kocur
  Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
 21. mgr Przemysław Krejza – W-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
  Instytut Informatyki Śledczej
 22. mgr inż. Jerzy Kula
  Polskie Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych
 23. dr praw mgr psychologii Marek Leśniak
  Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 24. prof. dr hab. m. med. Zbigniew Lew-Starowicz – Rada Naukowa Komitetu Organizacyjnego I KNS
  Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
 25. prof. dr hab. praw Bronisław Młodziejowski
  Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
 26. prof. zw. dr hab. Józef Perenc
  Uniwersytet Szczeciński
 27. dr med. Jerzy Pobocha – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
  Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
 28. mgr inż. Adam Reza – W-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
  Polskie Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych
 29. dr med. Elżbieta Skupień – W-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
  Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 30. mgr inż. Marek Stodulski
  Polskie Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych
 31. mgr inż. Witold Solski
  Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
 32. mgr Marcin Szymczak
  Instytut Informatyki Śledczej
 33. dr psychologii Małgorzata Toeplitz-WiniewskaW-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
  Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 34. prof. dr hab. praw Tadeusz Tomaszewski– Przewodniczący Rady Naukowej I KNS
  Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Kryminalistyki UW
 35. prof. dr hab. praw. Tadeusz Widła – Rada Naukowa Komitetu Organizacyjnego I KNS
  Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 36. mgr Małgorzata Zajewska
  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 37. mgr inż. Wiesław Zieliński
  Przemysłowy Instytut Motoryzacji