1. prof. dr hab. med. Jarosław Berent
  Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 2. dr hab. med. Dionizy Bilski
  Redaktor pisma: Orzecznictwo Lekarskie – organu Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego
 3. mgr Włodzimierz Caban
  Polska Izba Rzeczników Patentowych
 4. mgr Marek Chromik
  Instytut Informatyki Śledczej
 5. prof. dr hab. Janusz Czapiński
  Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 6. dr med. Wiesław Czernikiewicz
  Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
 7. prof. dr hab. praw Piotr Girdwoyń
  Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
 8. dr praw Mieczysław Goc
  Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
 9. dr inż. Sławomir Gołębiowski
  Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
 10. prof. dr nauk tech. Wiesław Grzesikiewicz
  Instytut Pojazdów, Politechnika Warszawska
 11. dr Maria Grčar
  Stowarzyszenie Psychologów Sądowych
 12. dr med. Danuta Hajdukiewicz
  Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 13. doc. dr hab. med. Janusz Heitzman
  Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 14. doc. dr hab. med. Stanisław Ilnicki
  Klinika Psychiatryczna i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
 15. dr nauk technicznych Janusz Janua
  Politechnika Warszawska
 16. dr med. Agnieszka Jurczyk
  Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 17. prof. zw. dr hab. med. Józef Kocur
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
 18. dr praw mgr psychologii Marek Leśniak
  Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 19. prof. dr hab. m. med. Zbigniew Lew-Starowicz
  Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, AWF w Warszawie
 20. prof. dr hab. praw Bronisław Młodziejowski
  Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
 21. prof.  dr hab. Lech Paprzycki
  Prezes Izby Karne Sądu Najwyższego
 22. prof. zw. dr hab. Józef  Perenc
  Uniwersytet Szczeciński
 23. dr med. Jerzy Pobocha
  Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
 24. mgr inż. Adam Reza
  Polskie Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych
 25. dr med. Elżbieta Skupień
  Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
 26. mgr inż. Witold Solski
  Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
 27. dr psychologii Małgorzata Toeplitz-Winiewska
  Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Uniwersytet Warszawski
 28. prof. dr hab. praw Tadeusz Widła
  Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 29. mgr Małgorzata Zajewska
  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 30. mgr inż. Wiesław Zieliński
  Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 31. prof. dr hab. Maciej Zieliński
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego