Komunikat Nr 1

Komitet Organizacyjny 1 Kongresu Nauk Sądowych zaprasza biegłych i rzeczoznawców do wzięcia udziału w Kongresie, który planujemy odbyć w Warszawie w listopadzie 2010 roku. Celem 1 KNS jest poprawa jakości, afektywności i sprawności opiniodawstwa dla celów sądowych w Polsce, poprawa statusu i wizerunku biegłego, integracja stowarzyszeń i biegłych różnych dyscyplin, powołanie Federacji Stowarzyszeń Biegłych i Rzeczoznawców, problem VAT dla biegłych, wydawanie biuletynu rozsyłanego przez Internet.

Dla zrealizowania tych celów i odbycia Kongresu potrzebne sam nam dane osobowe biegłych. Dlatego prosimy biegłych i rzeczoznawców o przekazanie swoich adresów mailowych na adres mailowy Komitetu Organizacyjnego. Zwracamy się też do biegłych i rzeczoznawców, aby utworzyli takie adresy, o ile jeszcze ich nie mają, co umożliwi przesyłanie im Biuletynu, jak i informacji o 1KNS.

Informacje na temat 1 Kongresu Nauk Sądowych, lista stowarzyszeń, instytucji i osób które są w Komitecie organizacyjnym znajdują się na naszej stronie: www.1kns.pl.

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego 1 KNS
dr med. Jerzy Pobocha

Adres Komitetu Organizacyjnego:
www.1kns.pl
71-210 Szczecin
e-mail: 1kongresns@gmail.com
fax: 91 886 58 84
tel.: 605053894, 506728740

Komunikat Nr 2

MIEJSCE KONGRESU:

Auditorium Maximum
Uniwersytet Warszawski
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

DATA KONGRESU:

27 listopada 2010r. (sobota)

GODZINY OBRAD:

10-18:00

KONTO

(subkonto PTPS, Szczecin, ul. Żołnierska 55, tytuł wpłaty: I KNS)
69 1090 1492 0000 0001 1382 4745

Cele kongresu:

  • integracja biegłych i rzeczoznawców,
  • zorganizowanie przedstawicielstwa,
  • szeroka informacja w mediach,
  • poprawa statusu biegłego,
  • optymalizacja współpracy biegłych z wymiarem sprawiedliwości.

 

Główne tematy kongresu: godzina 10:00-15:00 Auditorium Maximum

1. Status biegłego w Polsce i na świecie, podatek VAT

2. Kompetencje i metodologia pracy biegłego: dowód naukowy a dowód sądowy.

3. Opinie kompleksowe – inter- i multidyscyplinarne.

4. Federacja Stowarzyszeń Biegłych i Rzeczoznawców, Rada Biegłych Sądowych i Rzeczoznawców.

 

Obrady w sekcjach: godzina 16:00 -18:00, aula A i B

1. prawo, nauki humanistyczne, medycyna, psychologia

2. nauki techniczne i rolnicze

 

Kartę zgłoszenia i ankietę (w załączeniu) prosimy przesłać:

  • najlepiej mailem: sekretariat@1kns.pl, lub
  • Fax: 91 886 58 84, lub
  • Pocztą na adres: Komitet Organizacyjny I KNS, ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin

 

Opłata konferencyjna wynosi 150zł do dnia: 1.09.2010.

Po tym terminie opłata wynosi 250zł. W opłacie tej mieści się: obiad, przerwa kawowa, materiały konferencyjne, koszty zorganizowania I KNS, wynajem sal itp.

 

Płatna przelewem na konto: 69 1090 1492 0000 0001 1382 4745

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
Tytuł przelewu: I KNS

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
Dr med. Jerzy Pobocha

Karta uczestnictwa IKNS

Karta uczestnictwa IKNS – kliknij aby pobrać dokument w formacie doc.