8:30 – 9:30

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:30 – 10:45

PIERWSZA SESJA KONGRESU

9:30 – 9:45

Dlaczego organizujemy I KNS i Federacje Towarzystw Nauk Sądowych dr med. Jerzy PobochaPolskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

9:45 – 10:00

Sytuacja biegłych w Polsce na podstawie zgłoszonych ankiet na I KNS dr med. Jerzy PobochaPolskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

10:00 -10:20

VAT-em biegłych prof. dr hab. praw Tadeusz WidłaKatedra KryminalistykiUniwersytet Śląski

10:20 -10:40

10:40 – 11:00

Dlaczego Polacy nie chcą się zrzeszać?Rola ekspertów w wykładni tekstów prawnych Prof. dr hab. Janusz CzapińskiWydział PsychologiiUniwersytet WarszawskiProf. dr hab. Maciej ZielińskiWydział Prawa, Uniwersytet Szczeciński

11:00

OFICJALNE OTWARCIE ZJAZDU

11:00- 11:05

Otwarcie Kongresu, powitanie uczestników Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-MacukowJej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

11:05 – 11:15

Wystąpienie Krzysztof KwiatkowskiMinister Sprawiedliwości

11:15 – 11:30

Możliwości usprawnienia postępowania z udziałem biegłych w procedurze karnej Maciej StrączyńskiPrezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

11:30 – 12:00

Biegły w polskich systemie prawnym, oczekiwania i realia. Prof. n. dr hab. Lech PaprzyckiSędzia Sądu Najwyższego

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 12:50

Instytucja biegłego w Polsce – węzłowe problemy na dziś i jutro Prof. Tadeusz TomaszewskiUniwersytet Warszawski

12:50 – 13:10

Nauki sądowe, nauki penalne Prof. Hubert KołeckiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13:10 – 13:20

Ekspertyza sądowa na Litwie Konstantinas DaškevičiusNaczelny Psychiatra Sądowy LitwyJelena MarcinkevičieneTowarzystwo Psychiatrii Sądowej Litwy

13:20 – 13:30

Ekspertyza sądowa na Słowacji Jurej Lexmann, Svetozar DrobaSekcja Psychiatrii Sądowej Słowacji

13:30 – 13:50

Relacje prokurator-biegły. Czyżby dyktat biegłego? Mariusz GózdZwiązek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczpospolitej Polskiej

13:50 – 14:10

Nauki sądowe – Centrum Nauk Sądowych UW prof. dr hab. praw Piotr GirdwoyńUniwersytet Warszawski

14:10 – 14:30

Medycyna sądowa jako jedna z nauk sądowych prof. dr hab. med. Jarosław BerentPolskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii

14:30 – 14:45

Podsumowanie, przyjęcie projektu uchwały

14:45 – 16:00

Przerwa obiadowa

16:00 – 18:00

OBRADY W SEKCJACH

 

 

SEKCJA A – SALA A i B

MEDYCYNA, PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Jarosław Berent, prof. dr hab. Józef Kocur, dr psychologii Teresa Panas

16:00 –16:20 Problematyka opiniowania w dziedzinie medycyny pracy w aspekcie opiniowania „interdyscyplinarnego” zgodnie z orzecznictwem SN I praktyką sądową Dr n. med. Ryszard SzozdaWiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach
16:20 –16:40 Różne aspekty pojęcia świadomego i swobodnego powzięcia decyzji i wyrażenia woli w świetle nauki psychiatrii, psychologii i prawa Dr med. adiunkt Piotr RadziwiłłowiczKlinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Gdańsku
16:40 –17:00 Organizacji rynku farmaceutycznego i informatyzacja (e-recepta) w kontekście spraw sądowych Andrzej ŚliwczyńskiDepartament Gospodarki Lekami Centrali NFZ
17:00 –17:30 Dyskusja na temat powołania Związku Organizacji Eksperckich
17:30 –18:00 Dyskusja na temat poprawy funkcjonowania ekspertów w Polsce

SEKCJA B – SALA D

INFORMATYKA, ELEKTRONIKA, FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, KRYMINALISTYKA

Przewodniczący: mgr ekonomii Marian Klimiuk, prof. Tadeusz Tomaszewski

16:00 – 16:20 Specyfika pracy biegłego z zakresu informatyki Dr Maciej SzmitInstytut Informatyki Śledczej
16:20 – 16:40 Zastosowania analiz ekonomicznych przy wycenie szkody majątkowej Agnieszka MaciągSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
16:40 – 17:0017:00 – 17:30 Chemiczne śledztwo – potencjał dzisiejszego laboratoriumDyskusja na temat powołania Związku Organizacji Eksperckich Mgr Katarzyna LechWydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
17:30 – 18:00 Dyskusja na temat poprawy funkcjonowania ekspertów w Polsce

SEKCJA C – AUDITORIUM MAXIMUM

BUDOWNICTWO, NIERUCHOMOŚCI, PRZEDSIĘBIORSTWA, TECHNIKA SAMOCHODOWA, ROLNICTWO, POŻARNICTWO, GEODEZJA, BHP

Przewodniczący: mgr Adam Reza, mgr Witold Solski, mgr Krzysztof Urbańczyk,

16:00- 16:10 Skutki ekonomiczne kolizji i wypadków drogowych w Polsce Prof. dr hab. Józef Perenc    prof. Józef Perenc, mgr Paweł SzeremetUniwersytet Szczeciński
16:10 – 16:20 Mapa ryzyka wypadków drogowych w Polsce i Europie Dr inż. Kazimierz JamrozPolitechnika Gdańska
16:20 – 16:30 Biegły sądowy może być rzeczoznawcą majątkowym – rzeczoznawca majątkowy musi być biegłym sądowym Mgr Witold SolskiPolskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
16:30 – 16:4016:40 – 16:50

16:50 – 17:00

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców MajątkowychProces przygotowania biegłych Sądowych w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu DrogowegoOgólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego AUTO-CONSULTING Mgr Krzysztof UrbańczykPrezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowychdr inż. Piotr FundowiczStowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu DrogowegoInż. Jarosław Nowak
17:00 – 17:10 Wykorzystanie baz danych do oceny okoliczności wypadków drogowych Dr hab. specj. med. sądowej  Grzegorz TeresińskiUniwersytet Medyczny w Lublinie
17:10 – 17:35 Dyskusja na temat powołania Związku Organizacji Eksperckich
17:35 – 18:00 Dyskusja na temat poprawy funkcjonowania ekspertów w Polsce