ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE

Lp

godło

Organizacja

strona www

1

logo1 Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej www.ptps.com.pl

2

logo2 Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne www.kryminalistyka.pl

3

logo3 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego
AUTO-CONSULTING
www.autoconsulting.com.pl

4

 logo4 Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii www.ptmsik.pl

5

Katedra Kryminalistyki Wydział Prawa i AdministracjiUniwersytetu Warszawskiego www.kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl

6

 logo6 Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego www.cns.uw.edu.pl

7

Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego www.us.edu.pl

8

 logo8 Krajowa Izba Biegłych Rewidentów www.kibr.org.pl

9

 logo9 Instytut Informatyki Śledczej www.iis.org.pl

10

 logo10 Instytut Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Rolniczych Politechnika Warszawska www.simr.pw.edu.pl

11

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT www.rzeczoznawcy.com.pl

12

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce www.skwp.pl

13

Polskie Towarzystwo Toksykologiczne www.pttox.lodz.pl

14

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie www.oirp.waw.pl

15

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych www.pzits.org.pl

16

 logo16 Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych
Do Spraw Wypadków Drogowych
www.psbs.org.pl

17

 logo17 Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego www.ptol.org.pl

18

 logo18 Przemysłowy Instytut Motoryzacji www.pimot.org.pl

19

 logo19 Naczelna Izba Lekarska www.nil.org.pl

20

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych www.spswp.org.pl

21

 logo21 Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie www.ies.krakow.pl

22

Stowarzyszenie Geodetów Polskich www.sgp.geodezja.org.pl

23

Wojskowy Instytut Medyczny www.wim.mil.pl

24

 logo24 Polskie Towarzystwo Psychologiczne www.ptp.org.pl

25

 logo25 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie www.ipin.edu.pl

26

Instytut Specjalistyczny Biuro Ekspertyz Sądowych www.ekspertyzy.net.pl

27

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne www.seksuolodzy.org.pl

28

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA www.iustitia.pl

29

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych www.ptrm.pl

30

Polska Izba Rzeczników Patentowych www.rzecznikpatentowy.org.pl

31

Polska Federacja Stowarzyszeń Federacji Majątkowych www.pfva.com.pl

32

Uniwersytet Szczeciński www.us.szc.pl

33

Polska Izba Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl