ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE

Lp

godło

Organizacja

strona www

1

logo1Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowejwww.ptps.com.pl

2

logo2Polskie Towarzystwo Kryminalistycznewww.kryminalistyka.pl

3

logo3Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego
AUTO-CONSULTING
www.autoconsulting.com.pl

4

 logo4Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologiiwww.ptmsik.pl

5

Katedra Kryminalistyki Wydział Prawa i AdministracjiUniwersytetu Warszawskiegowww.kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl

6

 logo6Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiegowww.cns.uw.edu.pl

7

Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiegowww.us.edu.pl

8

 logo8Krajowa Izba Biegłych Rewidentówwww.kibr.org.pl

9

 logo9Instytut Informatyki Śledczejwww.iis.org.pl

10

 logo10Instytut Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Rolniczych Politechnika Warszawskawww.simr.pw.edu.pl

11

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOTwww.rzeczoznawcy.com.pl

12

Stowarzyszenie Księgowych w Polscewww.skwp.pl

13

Polskie Towarzystwo Toksykologicznewww.pttox.lodz.pl

14

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawiewww.oirp.waw.pl

15

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnychwww.pzits.org.pl

16

 logo16Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych
Do Spraw Wypadków Drogowych
www.psbs.org.pl

17

 logo17Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiegowww.ptol.org.pl

18

 logo18Przemysłowy Instytut Motoryzacjiwww.pimot.org.pl

19

 logo19Naczelna Izba Lekarskawww.nil.org.pl

20

Stowarzyszenie Psychologów Sądowychwww.spswp.org.pl

21

 logo21Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowiewww.ies.krakow.pl

22

Stowarzyszenie Geodetów Polskichwww.sgp.geodezja.org.pl

23

Wojskowy Instytut Medycznywww.wim.mil.pl

24

 logo24Polskie Towarzystwo Psychologicznewww.ptp.org.pl

25

 logo25Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawiewww.ipin.edu.pl

26

Instytut Specjalistyczny Biuro Ekspertyz Sądowychwww.ekspertyzy.net.pl

27

Polskie Towarzystwo Seksuologicznewww.seksuolodzy.org.pl

28

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIAwww.iustitia.pl

29

Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowychwww.ptrm.pl

30

Polska Izba Rzeczników Patentowychwww.rzecznikpatentowy.org.pl

31

Polska Federacja Stowarzyszeń Federacji Majątkowychwww.pfva.com.pl

32

Uniwersytet Szczecińskiwww.us.szc.pl

33

Polska Izba Inżynierów Budownictwawww.piib.org.pl