I Kongres Nauk Sądowych

Biegli w Warszawie

Poprawa jakości opiniodawstwa dla celów sądowych oraz wizerunek biegłego, a także integracja stowarzyszeń i biegłych różnych dyscyplin – oto cele pierwszego w historii zjazdu polskich biegłych sądowych i rzeczoznawców.

– Zaskakujące, że wcześniej nikt nie wpadł na pomysł organizacji takiego spotkania – dziwi się dr n. med. Jerzy Pobocha, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu. I dodaje, że tematów do środowiskowej dyskusji nie brakuje. – Jakość pracy biegłego w Polsce, czasem z zupełnie nieracjonalnych powodów, odstaje od jakości pracy biegłego w innych krajach. Na przykład na Słowacji wszyscy biegli musieli przejść szkolenie z zakresu prawa i po tym zdać egzamin. Każdy z nich może się też wylegitymować odpowiednim dokumentem ze zdjęciem. Wprowadzenie takich prostych rozwiązań może pozytywnie wpłynąć na współpracę biegłych z wymiarem sprawiedliwości w Polsce – mówi Pobocha.

Na listy sądów okręgowych wpisanych jest ponad 15 tys. biegłych sądowych. Uczestnicy Kongresu, który 27 listopada odbędzie się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, debatować będą na temat statusu zawodowego biegłego (w tym o problemie podatku VAT dla biegłych), kompetencjach i metodologii pracy, a także wzorem innych krajów, o możliwości powołania Federacji Stowarzyszeń Biegłych i Rzeczoznawców. – Uczestnicy spotkania wypełniają ankietę, w której informują o swoich  problemach „bycia biegłym”. Wnioski z tych ankiet oraz z dyskusji, jaka toczy się na forum internetowym Kongresu, zostaną zaprezentowane podczas konferencji – zapowiada Pobocha. Podczas Kongresu referaty wygłoszą m.in. prof. Lech K. Paprzycki, Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego oraz prof. Tadeusz Tomaszewski, kierownik Katedry Kryminalistyki oraz prorektor ds. nauczania UW.

Organizatorzy zapowiadają, że Kongres nie skończy się na jednej edycji. Cykliczne spotkania biegłych oraz stworzenie stałej platformy wymiany informacji mają przyczynić się do poprawy efektywności współpracy biegłych z wymiarem sprawiedliwości.

Opłata za uczestnictwo w Kongresie wynosi 150 zł do 1 września. I Kongres Nauk Sądowych swoim patronatem objął Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Więcej informacji na temat spotkania – www.1kns.pl.