Szanowany Pan
Minister Sprawiedliwości RP
Krzysztof Kwiatkowski

W nawiązaniu do poprzednich pism oraz rozmowy z Panem Ministrem w dniu 28.10.2010 uprzejmie proszę o przybycie na obrady I Kongresu Nauk Sądowych w dniu 27.11.2010 o godzinie 11. Kongres rozpoczyna się o godzinie 9.30 natomiast przybycie i wystąpienie Pana Ministra zaplanowaliśmy na godzinę 11, z tym, że przed Panem Ministrem wystąpi Pani Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow. Uprzejmie proszę, aby Pan Minister w swoim wystąpienie w miarę możliwości ustosunkował się do głównych problemów, dla których Kongres został zwołany tj.:

  • ustawa o biegłych,
  • działania na rzecz większego pragmatyzmu i zmniejszenia kosztów wymiaru sprawiedliwości: e-sąd, e-biegły, wydzielenie w aktach sądowych części merytorycznej i korespondencyjnej, częstsze stosowanie telekonferencji przy przesłuchiwaniu biegłych,
  • możliwość przeznaczenia uzyskanych oszczędności dla wynagradzania biegłych zgodnie z czasochłonnością opinii i kwalifikacjami biegłego,
  • wprowadzenie zasady, że lekarze i psycholodzy, tak jak wszyscy pozostali biegli, są wynagradzani również godzinowo – zgodnie z faktyczną czasochłonnością ekspertyzy, a nie kwotowo,
  • wyrażenie opinii na temat celowości i pragmatyczności powołania Związku Stowarzyszeń Eksperckich (Federacji Stowarzyszeń Biegłych Sądowych i Rzeczoznawców).
  • Utrzymanie strony internetowej I KNS – jako strony „Związku” (Federacji), stałego monitorowania problemów biegłych na forum ww. strony internetowej.

Środowisko sędziów odniosło się przychylnie do tych pragmatycznych propozycji.

Chcąc maksymalnie wykorzystać czas pobytu Pana Ministra na Kongresie uprzejmie prosimy o zaplanowanie swojego pobytu chociaż do godziny 12-12:30, tzn. przerwy kawowej.

Jak informowaliśmy już poprzednio szczerym zamiarem organizatorów Kongresu jest poprawa efektywności i sprawności działania wymiaru sprawiedliwości, w tym zakresie, który jest zależny częściowo od biegłych. Z uzyskanych ankiet oraz z wypowiedzi biegłych na forum internetowym I KNS wynika, że mają oni szereg propozycji i zastrzeżeń, które chcielibyśmy przy pomocy Ministerstwa Sprawiedliwości stopniowo realizować i usprawniać.

Łącze wyrazy szacunku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I KNS
Dr med. Jerzy Pobocha